Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14164/BTC-TCHQ về cung cấp sơ đồ lắp đặt do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14164/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14164/BTC-TCHQ
V/v cung cấp sơ đồ lắp đặt

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ dầu khí biển.
(Địa chỉ: Toàn nhà Petro Việt Nam, số 1-5, Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 1582/HQBRVT-GSQL ngày 15/8/2011, công văn số 1639/HQBRVT-GSQL ngày 22/8/2011 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu; công văn số 2711/TMDV-DV ngày 25/8/2011 của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ dầu khí biển đề nghị hướng dẫn việc không phải cung cấp thuyết minh và/hoặc sơ đồ lắp đặt, sử dụng hàng hóa miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế đối với các dự án ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp phải nộp Bản thuyết minh và/hoặc sơ đồ lắp đặt, sử dụng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế cho cơ quan hải quan. Trường hợp tại thời điểm đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế doanh nghiệp chưa nộp Bản thuyết minh và/hoặc sơ đồ lắp đặt nêu trên thì phải cung cấp tại thời điểm nhập khẩu.

Việc yêu cầu nộp Bản thuyết minh và/hoặc sơ đồ lắp đặt nêu trên nhằm xác định tính đồng bộ của hàng hóa nhập khẩu (linh kiện chi tiết, bộ phận đi kèm) với máy móc, thiết bị, đảm bảo việc miễn thuế đúng quy định hiện hành. Đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ dầu khí biển thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ dầu khí biển biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CS Thuế, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCHQ. (14)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14164/BTC-TCHQ về cung cấp sơ đồ lắp đặt do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227