Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 14/TCHQ-KTTT về việc xử lý phạt chậm nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 14/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 14/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý phạt chậm nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy NK theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1005/CHQTH-NV ngày 03/12/2004 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý phạt chậm nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2002 của Công ty Cổ phần kinh doanh hàng công nghiệp Nam Định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước và công văn số 4687 TCT/NV3 ngày 09/12/2003 của Tổng cục Thuế, thì trường hợp Hải quan tỉnh Thanh Hóa hỏi được xử lý như sau:

Nếu Công ty Cổ phần kinh doanh hàng công nghiệp Nam Định sau khi quyết toán thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 được hoàn thuế nhập khẩu, cơ quan Hải quan sẽ cho bù trừ thuế nhập khẩu được truy hoàn năm 2001 vào số thuế nhập khẩu Công ty còn nợ năm 2002 của các lô hàng tiếp sau và các khoản thuế nhập khẩu còn nợ khác (nếu có). Sau khi đã bù trừ thuế nhập khẩu, Công ty vẫn còn được hoàn thuế nhập khẩu nhưng vẫn còn nợ Ngân sách các khoản thuế khác, như: thuế giá trị gia tăng, phụ thu,… thì Cục Hải quan địa phương có công văn đề nghị Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính thực hiện hoàn thuế nhập khẩu và thu hộ số thuế giá trị gia tăng, phụ thu,… Công ty còn thiếu (gửi kèm quyết định hoàn thuế cho Vụ Ngân sách).

Sau khi đã bù trừ các khoản thuế, Công ty vẫn còn được hoàn thuế (số thuế được hoàn lớn hơn số thuế Công ty còn nợ Ngân sách), thì không tính phạt chậm nộp thuế.

Trường hợp sau khi bù trừ các khoản thuế Công ty còn nợ thuế, thì tính phạt chậm nộp thuế đối với số thuế Công ty còn nợ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VP (2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14/TCHQ-KTTT về việc xử lý phạt chậm nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.378
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156