Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1397TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1397TCT/DNK
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty đại lý vận tải biển Rạng Đông
(49 Trần Xuân Soạn – P. Đông Thọ - Tp. Thanh Hóa)

Trả lời công văn số 25/2005 ngày 13/4/2005 của Công ty hỏi về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tàu vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 23 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; điểm 1 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC thì: Hàng hóa, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế thuộc diện không chịu thuế GTGT, do đó dịch vụ sửa chữa, dầu cung cấp cho tàu vận tải biển quốc tế đã đăng ký là phương tiện vận tải quốc tế cũng thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty có tàu vận tải biển đã đăng ký và được cơ quan thuế xác nhận là phương tiện vận tải quốc tế thì khi mua hàng hoá (dầu), dịch vụ sửa chữa cho tàu vận tải quốc tế, Công ty phải cung cấp bản đăng ký phương tiện vận tải quốc tế với cơ quan thuế cho người bán để người bán làm căn cứ xác định không tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tàu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hải Phòng
- Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh
- Lưu: VP(HC), DNK(2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1397 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tàu vận tải quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.597

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.52