Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1396TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1396TCT/DNK
V/v: thuế TN đối với chuyển quyền sử dụng đất và việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập đối với cơ sở mua lại máy móc thiết bị đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Công văn số 277/CT-TT&HT ngày 22/3/2005 của Cục thuế hỏi về thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất và việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập đối với cơ sở mua lại máy móc thiết bị đã qua sử dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất:

Trường hợp DNTN Trường Sơn, Công ty TNHH Minh Đức và Công ty TNHH Bé An bán tài sản bao gồm cả quyền sử dụng đất thuộc sở hữu cá nhân, giá trị quyền sử dụng đất không hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp thì doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. Các cá nhân có quyền sở hữu đất, cụ thể là Ông Nguyễn Trường Sơn; Ông Nguyễn Văn Đức; Ông Phạm Văn Bé thuộc đối tượng chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

2. Miễn thuế, giảm thuế TNDN:

- Đối với trường hợp Công ty TNHH Thuận Hòa và DNTN Sĩ Hùng là cơ sở hoạt động xây dựng mới thành lập nhưng mua lại máy móc thiết bị đã qua sử dụng của một số cơ sở SX khác hoạt động từ trước nay giải thể, nếu thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và thỏa mãn các điều kiện để được miễn thuế, giảm thuế TNDN theo quy định tại phần cuối Điểm 1, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xét miễn thuế, giảm thuế TNDN.

- Đối với trường hợp Công ty TNHH Phước Thành có sự góp vốn bằng máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại một cơ sở SX khác trước đây thì không thuộc đối tượng được xét miễn giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), DNK(2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1396 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất và việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập đối với cơ sở mua lại máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!