Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1389 TCT/CS ngày 21/04/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ tài chính về việc thời điểm xử lý miễn giảm thuế

Số hiệu: 1389TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1389 TCT/CS
V/v thời Điểm xử lý miễn giảm thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 768 CT/TQD ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về thời Điểm xử lý miễn giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp có dự án nâng cấp đầu tư mở rộng trong năm 2001 và đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định tại Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính. Phương pháp xác định thu nhập chịu thuế tăng thêm do các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp mang lại thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4582 TCT/CS ngày 2/11/2002.

2. Tại Điểm1.2.b, Mục II phần B Thông tư số 2/2001/TT-BTC có hướng dẫn: Căn cứ vào tình hình thực hiện dự án đầu tư và thời gian tính miễn thuế, giảm thuế nêu trên, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế cụ thể đối với đơn vị mình, Bản đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế được lập và gửi cơ quan thuế cùng với bản sao giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể  từ ngày được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư).

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì: Đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu, sau khi được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện dự án đầu tư thuộc diện  được hưởng ưu đãi về thuế phải gửi bản sao hợp lệ giấy chứng nhận  ưu đãi đầu tư và bản đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế  cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc. Trường hợp đơn vị không thực hiện đúng thời gian quy định mà chỉ khi nào gửi đơn xin miễn, giảm thuế mới gửi bản đăng ký thời gian miễn, giảm thuế và giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì cơ quan thuế áp dụng các mức xử phạt hành chính theo quy định và vẫn giải quyết cho ưu đãi miễn giảm thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1389 TCT/CS ngày 21/04/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ tài chính về việc thời điểm xử lý miễn giảm thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status