Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1388/TCT- PCCS của Tổng cục thuế về hoá đơn mua điện dùng cho các trạm BTS

Số hiệu: 1388/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1388/TCT-PCCS
V/v: Hoá đơn mua điện dùng cho các trạm BTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 319/CT-TT& HT ngày 05/03/2007 của Cục thuế TP. Hải phòng về việc hướng dẫn thực hiện chứng từ đầu vào là phiếu thu tiền điện điểm 1, mục VI, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC của hợp tác xã, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có quy định: “Tổ chức cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn theo quy định và giao cho khách hàng”

Căn cứ công văn số 3298 TC/TCT ngày 5/7/1999 của Bộ Tài chính v/v thuế GTGT đối với điện bán cho các hộ tiêu dùng ở nông thôn; công văn số 7450/BTC-TCT ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn có hướng dẫn thì: “Ban quản lý điện nông thôn trực tiếp bán điện tiêu dùng cho các hộ nông dân không phải nộp thuế GTGT đối với sản lượng điện bán nêu trên.

Đối với sản lượng điện bán phục vụ cho các mục đích khác như: sản xuất, xay sát, chế biến lương thực, kinh doanh dịch vụ .v.v. vẫn phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT…

Do vậy, các tổ chức quản lý điện nông thôn phải có công tơ điện theo dõi số điện tiêu dùng cho các mục đích khác nhau, phải hạch toán riêng từng loại doanh thu để nộp thuế GTGT theo quy định.”

Tổ chức quản lý điện nông thôn khi bán điện sử dụng hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Goltaconex có ký hợp đồng mua điện với Hợp tác xã, khi nộp tiền điện có giá trị thanh toán trên 100.000 đồng thì Hợp tác xã phải có trách nhiệm lập hoá đơn theo quy định để cung cấp cho Công ty và Hợp tác xã phải kê khai nộp thuế GTGT đối với doanh thu bán điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hải phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.    

     

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty CPXNK xây dựng Sao Vàng
(đ/c: Số 3 Lê Thánh Tông,
 Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải phòng)
- Vụ PC
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1388/TCT- PCCS của Tổng cục thuế về hoá đơn mua điện dùng cho các trạm BTS

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622
DMCA.com Protection Status