Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1381 TCT/DNNN ngày 11/05/2004 của Tổng cục thuế về việc bổ sung hồ sơ

Số hiệu: 1381TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Thanh Tùng
Ngày ban hành: 11/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1381 TCT/DNNN
V/v Bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 640 ngày 23/12/2002 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị xoá nợ thuế cho Công ty Nông sản thực phẩm Thái Nguyên, kèm theo hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.2, Mục IV, phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các Khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan thì hồ sơ xin xoá nợ thuế của doanh nghiệp cần phải có:

- Quyết toán thuế và xác nhận của cơ quan thuế về số thuế nợ đọng luỹ kế đến thời Điểm giao, bán, cổ phần hoá, sáp nhập.

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có số luỹ kế đến thời Điểm giao, bán, cổ phần hoá, sáp nhập doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 5248/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bán Công ty Nông sản thực phẩm Thái Nguyên cho tập thể người lao động thì thời Điểm bán doanh nghiệp là 31/12/2001 nhưng hồ sơ xin xoá nợ thuế của Công ty Cục thuế gửi đến Tổng cục Thuế chỉ có số luỹ kế đến thời Điểm 30/6/2001.

Để có cơ sở giải quyết cho đơn vị, đề nghị Cục thuế bổ sung số liệu đến thời Điểm 31/12/2001 và xác nhận số thuế cho đến nay đơn vị vẫn chưa nộp./.

 

TL/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỞNG BAN QL THUẾ DNNN
Phạm Thanh Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1381 TCT/DNNN ngày 11/05/2004 của Tổng cục thuế về việc bổ sung hồ sơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.787
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49