Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1370TCT/DNK về việc thông báo miễn thuế cho hộ kinh doanh theo diện có thu nhập thấp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1370TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1370TCT/DNK
V/v: Thông báo miển thuế cho hộ KD thu nhập thấp

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 352 CT/TH-DT ngày 10/3/2005 về việc thông báo miễn thuế cho hộ kinh doanh theo diện có thu nhập thấp. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 Mục I Phần B quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ban hành kèm theo Quyết định số 1201 TCT/QD/TCCB ngày 26/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định:

“Căn cứ kết quả xác minh thu nhập thực tế của hộ kinh doanh, ý kiến của Hội đồng tư vấn. Đội thuế đối chiếu với các quy định của chính sách, chế độ hiện hành về miễn thuế. Nếu đủ điều kiện được miễn thuế thì Đội thuế làm thủ tục trình lãnh đạo Chi cục duyệt ban hành thông báo miễn thuế, các trường hợp không đủ điều kiện miễn thuế cũng phải thông báo bằng văn bản để hộ kinh doanh biết. Đội thuế nhận kết quả ký duyệt của lãnh đạo Chi cục Thuế chuyển trực tiếp đến hộ kinh doanh đồng thời chuyển 01 bản cho tổ xử lý dữ liệu để phục vụ việc lập hoặc điều chỉnh sổ bộ thuế”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp nếu số hộ thuộc diện miễn thuế ở địa phương quá nhiều, Tổng cục Thuế đồng ý về việc Chi cục Thuế duyệt ban hành thông báo miễn thuế cho các hộ kinh doanh thuộc diện có thu nhập thấp theo từng xã, phường, thị trấn kèm theo danh sách cụ thể của từng hộ kinh doanh và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, trụ sở Đội thuế, trụ sở Ban quản lý chợ các tổ ngành hàng theo đề nghị của Cục thuế tại công văn số 352 CT/TH-DT ngày 10/3/2005 nêu trên. Nhưng Chi cục Thuế, Đội thuế phải có biện pháp thông báo trên Loa, Đài … để các hộ kinh doanh biết được địa điểm, ngày giờ niêm yết danh sách để tiện cho các hộ kinh doanh biết và thực hiện. Trường hợp số hộ thuộc diện miễn thuế ở địa phương không nhiều thì cơ quan thuế phải thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1370TCT/DNK về việc thông báo miễn thuế cho hộ kinh doanh theo diện có thu nhập thấp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.760
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14