Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1367/TCT-TTr của Tổng Cục thuế về việc xử phạt đối với DNTN Đức Việt

Số hiệu: 1367/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1367/TCT-TTR
V/v: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời công văn số 1953/CT-THDT ngày 21/11/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc xử phạt đối với DNTN Đức Việt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán:

- Căn cứ các quy định tại Điều 15, Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; tiết c, điểm 5, mục I, Thông tư số 89/2000/TT-BTC ngày 28/8/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

- Tại tiết a, điểm 1, mục III (thẩm quyền xử phạt) Thông tư số 89/2000/TT-BTC ngày 28/8/2000 quy định: “Thanh tra viên chuyên ngành tài chính (kể cả thanh tra viên cơ quan thuế) các cấp đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiển 200.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 9, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ”.

- Tại công văn số 4409/TCT/TTr ngày 4/10/2000 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng văn bản pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính về thuế có hướng dẫn: “Căn cứ khoản 1, Điều 19 và khoản 1 Điều 20 Luật thuế GTGT; khoản 1, điều 24 và khoản 1, Điều 25 Luật thuế TNDN và Điều 80 Luật ban hành các văn bản vi phạm chế độ sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn.

Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán chỉ thay thế một số điểm tại Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Điều này có nghĩa là kể từ khi Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ có hiệu lực thì những hành vi vi phạm và hình thức xử lý vi phạm chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 được xử lý theo quy định tại Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ”.

Theo các quy định trên và hướng dẫn tại công văn số 4409/TCT/TTr ngày 4/10/2000 của Tổng cục Thuế thì cơ quan Thuế (thanh tra viên cơ quan thuế) chỉ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 9; khoản 1, Điều 12 Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và mức phạt là 200.000 đồng. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán không dẫn đến trốn lậu thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định tại Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, cơ quan Thuế lập biên bản vi phạm hành chính và làm thủ tục chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử phạt theo quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Như vậy, việc Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn ban hành Quyết định số 854/QĐXPHC ngày 2/11/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với DNTN Đức Việt với số tiền phạt 1.000.000 đồng là chưa đầy đủ thủ tục vì chưa lập biên bản vi phạm hành chính và chưa đúng thẩm quyền. Do vậy, Chi cục Thuế làm thủ tục thu hồi quyết định xử phạt số 854/QĐXPHC ngày 2/11/2004, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt là UBND cùng cấp.

2- Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn thuê Văn phòng Đại diện tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:

Chi cục Thuế Thành phố Quy Nhơn chấp nhận khấu trừ thuế GTGT đầu vào do nghi ngờ hoạt động của 2 Văn phòng này không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Trụ sở chính tại Bình Định mà lợi dụng để hoạt động kinh doanh cho đơn vị khác (công ty DEVITEC tại Đức). Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan Công an cũng như phối hợp trả lời của Cục thuế Thành phố Hà Nội, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về sự tồn tại bất hợp pháp của 2 Văn phòng hoặc Công ty khác lợi dụng danh nghĩa của DNTN Đức Việt để hoạt động. Mặt khác, trên hóa đơn có ghi trên và mã số thuế đơn vị thuê nhà là DNTN Đức Việt. Do đó, đề nghị Cục thuế cho kiểm tra lại hoạt động có liên quan đến các hóa đơn này nếu đúng là để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của DNTN Đức Việt tạo ra doanh số cho Doanh nghiệp thì thực hiện khấu trừ thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TTr (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1367/TCT-TTr của Tổng Cục thuế về việc xử phạt đối với DNTN Đức Việt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.506

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60