Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1361/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1361/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với số tiền lệ phí xuất nhập cảnh thu hộ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hồng Gai
- Công ty cổ phần du lịch Hạ Long
- Công ty cổ phần MTV duyên hải Quảng Ninh
- Công ty TNHH Mê Kông
- Công ty khách sạn du lịch Kim Liên
- Công ty cổ phần DV và cung ứng tàu biển Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 19/12/2006 của 06 Công ty kinh doanh du lịch lữ hành (khách du lịch Trung Quốc) kiến nghị về việc cơ quan thuế tính và thu thuế giá trị gia tăng đối với số tiền lệ phí xuất nhập cảnh thu hộ cơ quan quản lý nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về số tiền lệ phí xuất nhập cảnh Công ty thu hộ cơ quan quản lý nhà nước:

Căn cứ điểm 1 mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Giá tính thuế đối với các loại hàng hoá, dịch vụ bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng, trừ các khoản phụ thu và phí cơ sở kinh doanh phải nộp ngân sách nhà nước”.

Căn cứ quy định nêu trên, số tiền lệ phí xuất nhập cảnh Công ty thu hộ cơ quan quản lý nhà nước và đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định thì không phải chịu thuế GTGT. Khi viết hoá đơn GTGT cho khách hàng, Công ty ghi riêng một dòng lệ phí xuất nhập cảnh đã thu của khách du lịch và không tính vào doanh thu chịu thuế GTGT. Khoản lệ phí này Công ty phải hạch toán riêng và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.

2. Về xử lý các trường hợp doanh thu tính thuế GTGT đã nộp bao gồm cả tiền lệ phí xuất nhập cảnh:

Trường hợp Công ty đã lập hoá đơn GTGT, trong đó giá tính thuế GTGT bao gồm cả số tiền lệ phí xuất nhập cảnh thu hộ cơ quan quản lý nhà nước và số lệ phí này Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước, nhưng chưa kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoá đơn đó thì Công ty phải tiến hành lập lại hoá đơn GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

Trường hợp Công ty đã lập hoá đơn GTGT, đã kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất 10% (giá tính thuế bao gồm cả số tiền lệ phí xuất nhập cảnh mà Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước) thì không điều chỉnh lại các hoá đơn đã kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để các Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Vụ Chính sách thuế
- Vụ Pháp chế
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1361/TCT- PCCS của Tổng cục thuế về thuế GTGT đối với số tiền lệ phí xuất nhập cảnh thu hộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.177

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!