Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1361 TCT/DNK ngày 10/05/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế

Số hiệu: 1361TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1361 TCT/DNK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 500/CT-TT&HT ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khấu từ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chứng từ hạch toán chi phí.

- Trường hợp Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi thu mua các mặt hàng bột gạo, bột chuối, bánh tráng;

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì Hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản được sử dụng đối với các tổ chức, cá nhân thu mua hàng hoá là nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất bán, không có hoá đơn bán hàng, vì vậy, Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi mua bột gạo, bột chuối, bánh tráng là sản phẩm đã qua sản xuất, chế biến không được sử dụng Hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản làm chứng từ hạch toán chi phí, Công ty mua các hàng hoá trên phải có hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng thông thường của tổ chức, cá nhân bán bột gạo, bột chuối, bánh tráng giao cho.

- Trường hợp Công ty TNHH Đức Lập mua trấu về làm chất đốt để sản xuất gốm nung:

Theo quy định tại Điểm 2.2. Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

+ Nếu công ty mua trấu của người không kinh doanh bán ra, không có hoá đơn thì được lập bảng kê (mẫu số 01/TNDN) trên cơ sở chứng từ thanh toán của người bán hàng.

 + Nếu công ty mua trấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh thì không được lập bảng kê (mẫu số 01/TNDN) mà phải có hoá đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất giao cho.

2. Về kê khai thuế GTGT đầu vào.

Tại Tiết c Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, quy định:

Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu từ phát sinh tháng nào được kê khai khấu từ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hy còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu từ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.

Theo quy định trên thời điểm kê khai khấu từ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng doanh nghiệp phải kê khai và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 10 tháng tiếp theo.

Như vậy trường hợp Công ty A phát sinh nghiệp vụ hàng hoá ngày 15 tháng 01 năm 2004 có thuế GTGT đầu vào được khấu từ nhưng trên tờ khai thuế GTGT lập đầu tháng 2 (kỳ thuế tháng 1) công ty chưa kê khai thì công ty được kê khai khấu từ thuế GTGT đầu vào của hoá đơn này trên tờ khai thuế GTGT các tháng 2, tháng 3, chậm nhất là tháng 4, sau thời Điểm đó công ty không được kê khai khấu từ mà phải tính vào giá vốn hàng hoá hoặc chi phí kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1361 TCT/DNK ngày 10/05/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.069
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41