Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1347/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1347/TCT-CS
V/v Đăng ký phát hành hóa đơn mẫu 01GTKT4/002.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An.
(Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP. HCM)

Trả lời công văn số 287/DTA-TCKT ngày 21/03/2011 của Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An về mẫu đăng ký phát hành hóa đơn số 01GTKT4/002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.b Điều 14 Chương II Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có)”;

Tại điểm 2.4.a Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên hướng dẫn cách lập hóa đơn:

“a) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo”.

Căn cứ các hướng dẫn trên thì hóa đơn GTGT dùng cho hàng khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, dòng thuế suất và tiền thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Như vậy, trường hợp Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An đã đặt in mẫu hóa đơn 01GTKT4/002 với số lượng là 30.000 hóa đơn chỉ sử dụng để xuất riêng cho lượng hàng khuyến mại, quảng cáo, trên mẫu hóa đơn Công ty đã in sẵn gạch chéo tại hai chỉ tiêu “Thuế suất GTGT” và “Tiền thuế GTGT” thì Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An được chấp nhận cho thông báo phát hành và sử dụng số hóa đơn GTGT mẫu 01GTKT4/002 mà Công ty đã đặt in nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Vụ PC (2), TVQT (AC);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1347/TCT-CS ngày 20/04/2011 về đăng ký phát hành hóa đơn mẫu 01GTKT4/002 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.020
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84