Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1341TCT/PCCS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1341TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1341TCT/PCCS
V/v: hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 300 CT/THDT ngày 06/4/2005 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1a , Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau:

a. Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra được hoàn thuế. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp từ tháng 12/2002 đến 31/12/2003, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và có đầy đủ thủ tục hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) thì được xem xét hoàn thuế GTGT.

2. Theo quy định tại Điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đối với tài sản cố định là con tàu được sử dụng chung cho vận tải nội địa và vận tải quốc tế thì số thuế GTGT đầu vào của con tàu được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của vận tải nội địa so với tổng doanh số của dịch vụ vận tải.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thái Nguyên được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1341TCT/PCCS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112