Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1328/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khiếu nại về kết quả kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế Hà Tây

Số hiệu: 1328/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1328/TCT-DNNN
V/v: Khiếu nại về kết quả kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế Hà Tây

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng Công Ty Sách Việt Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 74/CV-SVN ngày 15/3/2007 của Tổng Công ty sách Việt Nam v/v khiếu nại về quyết định truy thu thuế TNDN năm 2005 và 6 tháng đầu năm 2006 đối với Công ty cổ phần phát hành sách Hà Tây của Cục Thuế tỉnh Hà Tây. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Phần H Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn: cơ sở kinh doanh có quyền khiếu nại về việc cơ quan thuế thi hành không đúng Luật thuế TNDN. Đơn khiếu nại phải gửi cho cơ quan thuế nơi ra quyết định xử lý. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đồng ý với quyết định khiếu nại của cơ quan thuế thì có quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên hoặc khởi kiện ra toà án theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Tổng Công ty sách Việt Nam chỉ đạo Công ty Cổ phần sách Hà Tây khiếu nại với Cục thuế tỉnh Hà Tây nơi ban hành quyết định truy thu để được giải quyết. Trường hợp Công ty cổ phần sách Hà Tây không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục thuế tỉnh Hà Tây thì có quyền khiếu nại tiếp theo trình tự nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng Công ty phát hành sách Việt Nam được biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Hà Tây
- Vụ PC
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1328/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khiếu nại về kết quả kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế Hà Tây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status