Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1324/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ xuất dùng cho doanh nghiệp Chế xuất và hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Số hiệu: 1324/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1324/TCT-ĐTNN
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty liên doanh SAKURA Hà Nội PLAZA 

 

Trả lời công văn số DAF/06/014 ngày 10/3/2006 của Công ty liên doanh Sakura Hà Nội Plaza về thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ xuất dùng cho doanh nghiệp Chế xuất và hàng hóa tiêu dùng nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: các hàng hóa, dịch vụ bán cho doanh nghiệp chế xuất và Khu chế xuất: tư vấn; kiểm toán, kết toán; cho thuê nhà, văn phòng; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng cho cá nhân người lao động; xăng dầu bán cho phương tiện vận tải không được coi là xuất khẩu để áp dụng thuế suất 0% mà phải chịu thuế suất thuế GTGT theo quy định như đối với hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Khách sạn Nikko Hà Nội của Công ty cung cấp dịch vụ bao gồm: ăn, nghỉ, hội nghị, hội thảo, viễn thông,… cho tổ chức, cá nhân làm việc trong Khu chế xuất không được coi là xuất khẩu để áp dụng thuế suất 0% mà phải chịu thuế suất thuế GTGT theo quy định như đối với hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điểm 3, Mục I; Điểm 5.5, Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì trường hợp Khách sạn bố trí phòng khách sạn cho nhân viên ở là dịch vụ tiêu dùng nội bộ, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Công ty phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT với giá tính thuế GTGT là giá dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời Điểm phát sinh, đồng thời được khấu trừ thuế GTGT đầu vào có liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Sakura Hà Nội Plaza biết và hướng dẫn Khách sạn Nikko Hà Nội thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1324/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ xuất dùng cho doanh nghiệp Chế xuất và hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.051
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250