Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 131/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Số hiệu: 131/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/TCT-PCCS
V/v: Đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 2333/CT/TTr2 ngày 06/12/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai xin ý kiến về việc đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hwang Hyeon Ju, giám đốc Công ty Ladies Born Việt Nam do đã quá thời hạn thi hành; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 24 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là một năm, kể từ ngày ra quyết định xử phạt; quá thời hạn này mà quyết định đó chưa được thi hành thì không thi hành quyết định xử phạt nữa nhưng vẫn áp dụng biện pháp quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 5 Nghị định này, nếu biện pháp đó được ghi trong quyết định…” và tại điểm 1c, Mục II, Phần D Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP đã hướng dẫn thực hiện quy định trên như sau: “Trường hợp đã quá một năm, mà người có thẩm quyền không thể giao quyết định xử phạt đến người bị xử phạt do người đó không đến nhận và không xác định được địa chỉ của họ hoặc lý do khách quan khác thì người đã ra quyết định xử phạt ra quyết định đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt chính…”.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với bà Hwang Hyeon Ju, giám đốc Công ty Ladies Born Việt Nam, nhưng do không thể giao quyết định xử phạt cho Bà Hwang Hyeon Ju vì bị tai nạn giao thông, phải chữa bệnh dài ngày ở nước ngoài nên đã quá thời hạn một năm kể từ ngày ban hành quyết định; nếu có các hồ sơ, chứng từ, bệnh án chứng minh về tai nạn của Bà Hwang Hyeon Ju thì Cục thuế xem xét để ra quyết định đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 131/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.554
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4