Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1306/TCT-CS về hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1306/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/TCT-CS
V/v Hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn sồ 72/CT-KTT ngày 10/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt trường hợp hóa đơn lập sai ký hiệu. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử như sau:

" 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này."

Tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hoá đơn đã lập như sau:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng. . . , tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số. . . , ký hiệu. . . Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Norfolk Hatexco gửi tới Cục Thuế tỉnh Hà Nam Thông báo phát hành cho mẫu số hóa đơn 01GTKT3/001 ký hiệu NP/11T nhưng lại lập hóa đơn giao cho khách hàng có ký hiệu NP/11P phát sinh từ ngày 01/11/2011 đến ngày 01/06/2012) thì Công ty đã vi phạm quy định về tự in hóa đơn quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ.

Do các hóa đơn đã lập sai ký hiệu hóa đơn của Công ty Cổ phần Norfolk Hatexco đã được Công ty và người mua kê khai thuế nên Công ty và người mua phải lập biên bản ghi nhận sai sót đối với những hóa đơn đã lập nêu trên, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn điều chỉnh chỉ ghi điều chỉnh về ký hiệu hóa đơn lập sai là NP/11P nay điều chỉnh thành NP/11T và liệt kê đầy đủ số thứ tự của các hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn mỗi khách hàng lập một biên bản ghi nhận sai sót và một hóa đơn điều chỉnh cho số hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn đã giao cho khách hàng đó trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2011 đến ngày 01/06/2012) theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Các hóa đơn điều chỉnh về ký hiệu hóa đơn này không dùng để kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – BTC
- Vụ PC- TCT
- Trang Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1306/TCT-CS về hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.940
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33