Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1298/TCT-TS của Tổng Cục thuế về thu lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất

Số hiệu: 1298/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1298/TCT-TS
V/v: Thu lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Cà Mau 

 

Trả lời công văn số 293/CT-TTHT ngày 23/3/2006 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về thu lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Điểm 9(a), Mục III, Phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: “Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với những trường hợp sau đây: a/ Chủ tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ tài sản… Trường hợp này, chủ tài sản phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã được cấp (bản cũ)”.

Trường hợp tài sản là nhà đất của Ông trần Phước Đức nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng tài sản thì trước khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ông Trần Phước Đức phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành.

2- Về thu tiền sử dụng đất: Căn cứ quy định tại Khoản 1 (d), Điều 50 Luật đất đai năm 2003 thì: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây ghì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: d/ giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993”.

Vì vậy, trường hợp Ông Đặng Văn Tác mua nhà (bao gồm cả đất của Ông Hồ Văn Sách trước ngày 15/10/1993 (có giấy tờ chuyển nhượng chứng minh) và đã được Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chức năng ở thị xã Cà Mau xác nhận thì khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ông Sách không phải nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1298/TCT-TS của Tổng Cục thuế về thu lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25