Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1297/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về chính sách thuế tài nguyên

Số hiệu: 1297/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1297/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 52/CT-TTHT ngày 29/01/2007 của Cục thuế tỉnh Cao Bằng về việc chính sách thuế tài nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 06/9/1998 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) năm 1998 quy định: "Mọi tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế bao gồm: doanh nghiệp Nhà nước; công ty cổ phần;… tiến hành khai thác tài nguyên dưới mọi hình thức đều là đối tượng nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi).

Theo quy định trên, Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng khai thác đất để sản xuất gạch Tuy Nen thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên.

Trường hợp, Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng khai thác tài nguyên đất dưới hình thức cho phép đơn vị thi công quốc lộ 3 đổ đất vào bãi nguyên liệu của Công ty để làm nguyên liệu sản xuất gạch thì Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng vẫn phải kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Công ty CP sản xuất VLXD Cao Bằng;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1297/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về chính sách thuế tài nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333
DMCA.com Protection Status