Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 129/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Lệ phí trước bạ nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP

Số hiệu: 129/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/TCT-TS
V/v: LPTB nhà ở theo NĐ 90/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 685/CT-THDT ngày 05/12/2006 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long v/v "vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ", Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Không thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với nhà ở quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 50 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Nhà ở năm 2005.

2/ Tại Mục I Phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về LPTB quy định:

"Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (không phân biệt đối tượng thuộc diện phải nộp hay không phải nộp) phải kê khai lệ phí trước bạ như sau:…"

Theo đó, chủ tài sản có nhà thuộc đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP vẫn phải thực hiện thủ tục kê khai theo quy định và cơ quan chức năng tại địa phương được UBND tỉnh quy định là nơi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ phải chuyển cho cơ quan thuế toàn bộ hồ sơ để làm căn cứ ra thông báo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 129/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Lệ phí trước bạ nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6