Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1277 TCT/PCCS ngày 29/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc trích dự phòng bảo hiểm

Số hiệu: 1277TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1277 TCT/PCCS
V/v trích dự phòng bảo hiểm

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 13203/CT-ĐTNN ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện trích dự phòng nghiệp vụ và chi phí khai thác chờ phân bổ của Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp trích dự phòng nghiệp vụ và chi phí khai thác chờ phân bổ để quyết toán thuế năm 1999, 2000 của Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế Việt Nam được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 45 TC/CĐTC ngày 3 tháng 5 năm 1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm mà không áp dụng theo công văn số 92 TC/TCNH ngày 2 tháng 6 năm 1997 của Bộ Tài chính gửi Công ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế Việt Nam vì trong nội dung công văn này “Bộ Tài chính chỉ ghi nhận đề nghị của Công ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế Việt Nam để xem xét, bổ sung vào Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm...”.

2. Thông tư số 72/2001/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ đã có quy định chế độ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2001.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1277 TCT/PCCS ngày 29/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc trích dự phòng bảo hiểm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.008
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69