Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1277/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Số hiệu: 1277/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1277/TCT-ĐTNN
V/v: Miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH may mặc LUCRETIA 

 

Trả lời công văn số 156/LUC.06 ngày 16/3/2006 của Công ty TNHH may mặc LUCRETIA về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: trong quá trình kinh doanh, nếu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp danh nước ngoài không đạt các tiêu chuẩn để được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi và thời hạn miễn, giảm thuế quy định tại Điều 46 và 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP, cơ quan cấp Giấy phép đầu tư sẽ điều chỉnh mức thuế suất, thời hạn miễn giảm thuế đã được quy định trong Giấy phép đầu tư.

Căn cứ quy định trên thì: từ ngày 01/01/2004 trở về trước trường hợp của Công ty TNHH may mặc LUCRETIA không đáp ứng được điều kiện quy định tại Giấy phép đầu tư thì không được hưởng mức thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế TNDN quy định tại Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 727/GPĐC3-BD ngày 28/6/2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. Căn cứ vào tỷ lệ xuất khẩu thực tế hàng năm đạt được để áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo quy định tại Điểm 1.b, 2.a Điều 46 và miễn giảm thuế theo quy định tại Điểm 1, 2 Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên. Cụ thể:

- Nếu xuất khẩu 50% sản phẩm trở lên thì áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 15% theo quy định tại Điểm 2, Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP. Mức thuế suất thuế TNDN 15% được áp dụng trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo;

- Trường hợp không xuất khẩu sản phẩm thì áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Điểm 1.b Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP "dự án sản xuất không thuộc loại các dự án nêu tại Điều 45 và các khoản 2, 3 Điều này". Mức thuế suất thuế TNDN 20% được áp dụng trong 10 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, miễn thuế TNDN trong 01 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 02 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH may mặc LUCRETIA được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1277/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60