Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1267/TCT-KK về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1267/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 12/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1267/TCT-KK
V/v: gia hạn nộp thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 628/CT-QLN ngày 24/02/2012 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk vướng mắc về gia hạn nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính:

- Tại Điểm d, Khoản 1 quy định về các trường hợp được gia hạn nộp thuế: “Người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế.”

- Tại Điểm c, Khoản 2 quy định: “Người nộp thuế gặp khó khăn theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tương ứng với số tiền từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.”

Về vấn đề gia hạn nộp thuế đối với trường hợp doanh nghiệp thi công các công trình sử dụng nguồn vốn NSNN theo quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Công văn số 2607/TCT-QLN ngày 29/7/2011 trả lời Cục Thuế Đà Nẵng, theo đó: đối với các trường hợp doanh nghiệp thi công công trình sử dụng nguồn vốn NSNN đã được bố trí trong dự toán chi NSNN nhưng chưa được NSNN thanh toán thì được xem xét gia hạn nộp thuế trên số tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ số tiền NSNN chưa thanh toán.

Ví dụ 1: Theo ví dụ nêu tại điểm 1 công văn số 628/CT-QLN ngày 24/2/2012 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thì: Doanh nghiệp A (DN A) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thi công xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN, trong tháng 12/2011 công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao. DN A kê khai số thuế GTGT phát sinh phải nộp của công trình này là 170 triệu đồng. Chủ đầu tư xác nhận NSNN chưa thanh toán là 500 triệu đồng. Giả sử số thuế GTGT tương ứng với số tiền NSNN chưa thanh toán nêu trên là 40 triệu đồng, thì số thuế GTGT DN A được gia hạn là 40 triệu đồng.

2. Công văn số 249/TCT-KK ngày 19/1/2012 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang hướng dẫn về nguyên tắc xác định số tiền thuế được gia hạn nộp, theo đó: trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của công trình sử dụng nguồn vốn NSNN để xác định số thuế GTGT phải nộp làm căn cứ xác định số thuế được gia hạn nộp thì phân bổ số thuế GTGT đầu vào dùng cho công trình có vốn NSNN theo tỷ lệ giữa doanh thu công trình có vốn NSNN trên tổng doanh thu (doanh thu chưa có thuế GTGT).

Ví dụ 2: Theo ví dụ nêu tại điểm 2 công văn số 628/CT-QLN của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thì:

- Do DN A không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của công trình sử dụng nguồn vốn NSNN nên số thuế GTGT đầu vào dùng cho công trình sử dụng vốn NSNN trong kỳ được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của công trình trên tổng doanh thu của doanh nghiệp, cụ thể:

Thuế GTGT đầu vào phân bổ cho công trình sử dụng vốn NSNN trong kỳ

= 144.151.852 x

7.799.623.636

= 136.394.479 (đồng)

8.243.223.637

 

Thuế GTGT phải nộp của công trình sử dụng vốn NSNN trong kỳ

= 779.962.364 – 136.394.479 = 643.567.885 (đồng)

- Chủ đầu tư xác nhận số tiền NSNN chưa thanh toán là 3.929.586.000 đồng, giả sử số thuế GTGT tương ứng với số tiền NSNN chưa thanh toán nêu trên là 392.958.600 đồng, thì DN A được xem xét gia hạn trên số thuế phát sinh từ số tiền NSNN còn nợ là 392.958.600 đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1267/TCT-KK về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113