Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1257TCT/PCCS về việc giải đáp về xử lý sau kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1257TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1257TCT/PCCS
V/v: Giải đáp về xử lý sau kiểm tra hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời Công văn số 244CT/TH-DT ngày 17/03/2005 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương hỏi về xử lý thuế GTGT sau khi kiểm tra hoàn thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 3200TCT/PCCS ngày 29/9/2004 của Tổng cục Thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Tại Điểm 7 Công văn 3200TCT/PCCS ngày 29/9/2004 của Tổng cục Thuế được căn cứ vào Điểm 3, Mục I, Phần E Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, trong đó quy định: “Cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận trong kê khai khấu trừ thuế, hoàn thuế không được khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế GTGT kê khai gian lận; trường hợp đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì cơ quan thuế phải thu hồi số thuế gian lận đã hoàn; số thuế GTGT của hồ sơ đề nghị hoàn thuế sau khi đã loại trừ số thuế GTGT kê khai gian lận, cơ sở kinh doanh phải kết chuyển sang kỳ kê khai nộp thuế sau để bù trừ vào số GTGT phải nộp.”

Vì vậy, khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh, phát hiện số thuế GTGT kê khai gian lận thì không cho phép khấu trừ, hoàn số thuế gian lận. Số thuế GTGT kê khai đúng quy định được chuyển sang kỳ sau bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp và nếu 03 tháng liên tục chưa khấu trừ hết thì được xem xét hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1a, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Nếu cơ sở vi phạm đã bị xử lý nhưng phải quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu… có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết hoặc được hoàn thuế GTGT theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được xem xét hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 4, Điểm 5, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC.

2- Khi chưa có văn bản của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các quy định trên, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1257TCT/PCCS về việc giải đáp về xử lý sau kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255