Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1248 TCT/ĐTNN ngày 28/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp, lắp đặt thang máy ký trước ngày 31/12/2003

Số hiệu: 1248TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 28/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1248 TCT/ĐTNN
V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hợp đồng cung cấp, lắp đặt thang máy ký trước ngày 31/12/2003

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 4746/CT-HTr ngày 2 tháng 4 năm 2004 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng lắp đặt thang máy ký trước ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Công ty liên doanh thang máy SGE-Schindler-Ltd- Chi nhánh tại Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Trường hợp của Công ty liên doanh thang máy SGE-Schindler-Ltd-Chi nhánh tại Hà Nội nếu đã ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt thang máy cho khách hàng từ ngày 18 tháng 12 năm 2003 (hiệu lực từ ngày ký), đảm bảo đúng quy định của Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế hiện hành, trong đó trị giá hợp đồng đã bao gồm cả giá trị lắp đặt hiệu chỉnh, chạy thử... theo thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%; hợp đồng đã tạm ứng tiền để đặt hàng và việc đặt hàng đã được thực hiện nhưng đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 hàng vẫn chưa về thì được tiếp tục áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%. Đối với những chi phí mới phát sinh tăng thêm từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 phải áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1248 TCT/ĐTNN ngày 28/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp, lắp đặt thang máy ký trước ngày 31/12/2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127