Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1240/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1240/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được của dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 427/HQQNg-NV ngày 9/4/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở áp dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, tiếp theo công văn số 2826/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 này là khoản 1 Điều 17 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, công văn số 7372/BKHĐT-KTCN ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ban hành Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP nay là Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, bao gồm Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu nêu tại khoản 12 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP nay là khoản 11 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Theo đó đối tượng miễn thuế thuộc khoản nào được quy định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP nay là Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì đối chiếu với Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được tương ứng với khoản đó để xử lý miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ngãi được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục KTSTQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1240/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.653
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.222.217