Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1237/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1237/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1237/TCT-HT
V/v thuế suất thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

DNTN TM DV Phương Đông.
(127B/9 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q. Bình Thạnh)

 

Trả lời Công văn số 03/CV-08 ngày 18/2/2008 của DNTN TM DV Phương Đông hỏi về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2d2, mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế GTGT: “Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng, như: văn phòng phẩm, lương thực…thì phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%”.

Trường hợp DNTN TM DV Phương Đông thực hiện việc bán hàng văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng của doanh nghiệp chế xuất thì Doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan và phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% đối với văn phòng phẩm bán cho doanh nghiệp chế xuất. Trường hợp không mở tờ khai hải quan thì Doanh nghiệp phải tính thuế GTGT đầu ra đối với văn phòng phẩm bán cho doanh nghiệp chế xuất như hàng tiêu dùng nội địa.

Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2007.

Tổng cục Thuế trả lời để DNTN TM DV Phương Đông được biết và thực hiện./.  

           

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1237/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202