Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1213/TCT-CS năm 2019 về thực hiện thanh tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1213/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam.
(Đ/c: 484 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17012019 ngày 17/01/2019 và công văn số 29012019 ngày 29/01/2019 của Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Đoàn Thanh tra Tổng cục Thuế đang thực hiện thanh tra tình hình tuân thủ pháp luật về thuế tại Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam theo Quyết định số 2486/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ngày 19/12/2016. Vì vậy, đề nghị Công ty làm việc với Đoàn Thanh tra Tổng cục Thuế, cung cấp các hồ sơ, tài liệu cụ thể để Đoàn Thanh tra Tổng cục Thuế xử lý theo quy định và tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TTr (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS
(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1213/TCT-CS năm 2019 về thực hiện thanh tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.535

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97