Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1212 TCT/DNNN ngày 23/04/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

Số hiệu: 1212TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1212 TCT/DNNN
V/v CS thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng

Trả lời công văn số 975/CNQP ngày 19 tháng 04 năm 2004 của Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng về thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu của Tổng cục, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì từ ngày 31 tháng 12 năm 2003 trở về trước các hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT ở trong nước khi xuất khẩu không phải nộp thuế GTGT nhưng cũng không được khấu từ hoàn thuế GTGT đầu vào.

Từ 01/01/2004 hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT khi xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (trừ dịch vụ du lịch lũ hành ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài và hàng hoá, dịch vụ quy định tại Điểm 23, Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính). Để được khấu từ, hoàn thuế GTGT đầu vào đơn vị phải thực hiện các Điều kiện và tủ tục quy định tại Tiết 1.2d, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng biết, thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1212 TCT/DNNN ngày 23/04/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37