Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1208/TY-TC điều chỉnh phí kiểm dịch thủy sản do Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 1208/TY-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Hoàng Văn Năm
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1208/TY-TC
V/v: điều chỉnh phí kiểm dịch thủy sản.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Tài chính
- Hiệp Hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep)

 

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại Thông báo số 788/TB-CB-TM ngày 19/7/2012 trong đó giao Cục Thú y xem xét kiến nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) về việc điều chỉnh mức phí kiểm dịch lô hàng thủy sản nhập khẩu đồng thời để triển khai các nội dung được đưa ra tại cuộc họp ngày 07/5/2012 do Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính tổ chức (tại cuộc họp Cục Thú y và Vasep đã thống nhất về các mức thu và xem xét đề xuất của Vasep về biên độ khối lượng của các lô hàng), Cục Thú y đã tiến hành tổng hợp và phân tích kỹ lưỡng số liệu hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2012 (từ 16/12/2011 đến 15/6/2012) tại hai đơn vị có phát sinh chính là Cơ quan Thú y vùng II - Hải Phòng và Cơ quan Thú y vùng VI - Tp. Hồ Chí Minh (Số liệu tổng hợp theo phụ lục đính kèm – Số liệu chi tiết cho từng lô hàng nhập đã được gửi cho Bộ Tài chính và Vasep tham khảo).

Căn cứ số liệu được tổng hợp, có thể nhận thấy 85,86% số lô hàng nằm trong diện điều chỉnh giảm, chỉ có 14,14% nằm trong diện điều chỉnh tăng, trong số điều chỉnh tăng có tới 77,62 % lô hàng chỉ tăng 15.000 đồng/lô. Như vậy việc điều chỉnh của Cục Thú y về tổng thể đã giảm chi phí cho đơn vị nhập khẩu, đồng thời cách tính này cũng đảm bảo biên độ khối lượng lô hàng phù hợp với mức phân bổ lao động và các chi phí khác cho công tác kiểm dịch (Cục Thú y vẫn sử dụng mức lương cơ bản 830.000 đồng để tính phí kiểm dịch).

Do vậy, Cục Thú y kiến nghị giữ nguyên cách tính và mức phí kiểm tra thực trạng hàng hóa đối với sản phẩm động vật thủy sản đông lạnh như đề xuất tại Công văn số 729/TY-TC ngày 16/5/2012 của Cục Thú y. Cụ thể như sau:

TT

Nội dung

ĐVT

Mức thu (đồng)

 

Phí kiểm tra thực trạng hàng hóa đối với sản phẩm động vật thủy sản đông lạnh.

 

 

 

- Lô hàng có trọng lượng £ 12 tấn

Lô hàng

100.000

 

- Lô hàng có khối lượng từ trên 12 – 50 tấn

Lô hàng

200.000

 

- Lô hàng có khối lượng từ trên 50 – 150 tấn

Lô hàng

300.000

 

- Lô hàng có khối lượng từ trên 150 – 300 tấn

Lô hàng

400.000

 

- Lô hàng có khối lượng trên 300 tấn, thu theo lũy tiến nhưng không vượt quá 3.000.000 đồng

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TC.

Q. CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm

 

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HÀNG NGÀY THỦY SẢN NHẬP KHẨU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
(Kèm theo Công văn số 1208/TY-TC ngày 30/7/2012 của Cục Thú y)

 

Tổng số

Lô ≤ 12 tấn

12 < Lô ≤ 50

50 < Lô ≤ 150

150 < Lô ≤ 300

Lô > 300

Số lô

1.011

84

784

111

14

18

Chiếm tỷ lệ (%)

 

8,31

77,55

10,98

1,38

1,78

Mức thu tương ứng (đồng)

 

100.000

200.000

300.000

400.000

Lũy tiến ≤ 3.000.000

Tỷ lệ theo nhóm (%)

85,86

14,14

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1208/TY-TC điều chỉnh phí kiểm dịch thủy sản do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196