Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1207/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xin được tính tỷ lệ xuất khẩu để hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo sản lượng

Số hiệu: 1207/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1207/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH mực in SHANG HORNG Việt Nam

 

Trả lời công văn số 0601/CTBD ngày 27/1/2006 của Công ty TNHH Mực in Shang Horng Việt Nam về việc xin được tính tỷ lệ xuất khẩu để hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo sản lượng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN thì “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH Mực in Shang Horng Việt Nam tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế quy định tại Điều 2 Giấy phép đầu tư số 068/GPĐC1-KCN-VS ngày 23/1/2003 do Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cấp nếu đáp ứng Điều kiện về tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu ghi trong Giấy phép.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Mực in Shang Horng Việt Nam biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1207/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xin được tính tỷ lệ xuất khẩu để hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo sản lượng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210