Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1206/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 08/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/TCT-CS
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 8789/CT-TTHT ngày 23/12/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý đối với hoá đơn lập không đúng thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2, mục I, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định:

“Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.''

Tại tiết b, điểm 1.1 và tiết c8, điểm 1.2 mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“...Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót...”

Theo trình bày tại công văn số 01/CV-TP&NSDĐ ngày 19/11/2010 của Công ty TNHH thực phẩm và nông sản Đông Dương kèm theo công văn số 8789/CT-TTHT ngày 23/12/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thì khi Công ty nhận hàng của bên bán để xuất khẩu (hàng của người bán giao tại cảng, không qua kho Công ty) hoá đơn đầu vào được bên bán phát hành sau ngày mở Tờ khai hải quan nhưng trước ngày thực xuất của lô hàng có xác nhận của cơ quan hải quan.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế kiểm tra việc mua bán hàng hoá nêu trên của Công ty TNHH thực phẩm và nông sản Đông Dương. Nếu nguyên nhân doanh nghiệp nêu là đúng và việc mua bán là có thật (có hạch toán kế toán trên sổ sách có nhập kho, xuất kho, ghi nhận doanh thu, giá vốn), hoá đơn đầu vào được đơn vị bán lập sau ngày mở Tờ khai hải quan nhưng trước ngày thực xuất của lô hàng, có xác nhận của cơ quan hải quan và đơn vị bán đã kê khai thuế đối với hoá đơn nêu trên trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra, bên mua hàng đã xuất khẩu và đã kê khai thuế GTGT đầu vào đúng thời hạn quy định thì Cục thuế căn cứ quy định và tình hình thực tế xem xét giải quyết cho Công ty được kê khai khấu trừ thuế. Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mua bán hàng hoá.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu quy định nêu trên và căn cứ vào tình hình thực tế kiểm tra để giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT) (2b)
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1206/TCT-CS ngày 08/04/2011 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.881

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196