Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1195/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về địa điểm kê khai, nộp thuế GTGT đối với Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Số hiệu: 1195/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1195/TCT-ĐTNN
V/v: Địa Điểm kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 191/UBND.VP ngày 12/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về địa Điểm kê khai, nộp thuế GTGT đối với Nhà mý Đạm Phú Mỹ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty phân đạm và hóa chất dầu khí – PVFCCo (là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam) có trụ sở chính tại Tòa nhà số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn xây dựng nhà máy Ban quản lý dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ là đơn vị trực thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam thực hiện việc tổ chức, quản lý, thực hiện dự án và hạch toán chi phí đầu tư của dự án. Ngày 07/01/2002, Bộ Tài chính đã có công văn số 125 TC/TCT hướng dẫn với nội dung: Sau khi được cấp mã số thuế đối với đơn vị phụ thuộc cho hai dự án là Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Nhà máy Điện Cà Mau, Tổng công ty dầu khí Việt Nam phải đăng ký, kê khai và nộp các loại thuế phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của hai dự án này với Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Cục thuế tỉnh Cà Mau theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Tuy nhiên, sau khi việc xây dựng nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành, Tổng công ty dầu khí Việt Nam đã có quyết định chuyển giao cho Công ty phân đạm và hóa chất dầu khí – PVFCCo (có trụ sở chính tại Tòa nhà số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) quản lý. Theo giải trình của PVFCCo thì Nhà máy Đạm Phú Mỹ là đơn vị trực thuộc đặt tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhà máy có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc, có con dấu, có tài Khoản riêng nhưng chỉ thực hiện nhiệm vụ tổ chức sản xuất, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, mọi giao dịch bán hàng được thực hiện tại Văn phòng trụ sở chỉnh của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi đóng trụ sở chính của Công ty nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, cơ sở không hạch toán được đầy đủ thuế đầu vào thì thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung tại Văn phòng trụ sở chính của Công ty.

Do đó, trường hợp Nhà máy Đạm Phú Mỹ là cơ sở hạch toán phụ thuộc có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, có tài Khoản riêng nhưng chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất mà không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, mọi giao dịch bán hàng được thực hiện tại Văn phòng của Công ty thì kê khai, nộp thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào quy định nêu trên khi tính dự toán thu năm 2006 số thuế phải nộp của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Bộ Tài chính cũng đã tính vào số thu giao cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh vì vậy Nhà máy Đạm Phú Mỹ kê khai nộp thuế GTGT tại TP. Hồ Chí Minh là đúng theo quy định hiện hành.

Về ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ để có hướng dẫn phù hợp. Trong khi chưa có quy định sửa đổi, bổ sung, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng chế độ hiện hành và hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1195/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về địa điểm kê khai, nộp thuế GTGT đối với Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6