Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 119/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về vướng mắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Số hiệu: 119/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công Ty Tnhh thương mại Phú Cường

 

Trả lời công văn số 50/CV ngày 10/12/2005 của Công ty TNHH Thương mại Phú Cường hỏi vướng mắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 29 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định tại Nghị định này thực hiện trươíc ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp hình thức, mức xử phạt quy định tại Nghị định này nhẹ hơn các hình thức, mức xử phạt đối với cuùng một hành vi vi phạm đã được quy định tại Nghị định số 22/CP ngày 17/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế”

Ngày 03/10/2005 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3388/TCT-PCCS gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tại điểm 2 hướng dẫn: “… Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 8585/BTC-TCT ngày 08/7/2005 hướng dẫn rõ cách xác định hành vi trốn thuế làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính và được áp dụng cho các trường hợp vi phạm về kê khai thuế, ghi sổ kế toán không đúng quy định làm giảm số thuế phải nộp bị phát hiện từ ngày ban hành Công văn số 8595/BTC-TCT trở đi.

Các trường hợp vi phạm bị phát hiện trước ngày ban hành Công văn số 8585/BTC-TCT nhưng chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đối tượng thực hiện khiếu nại theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì vẫn được xem xét, xử lý theo nội dung Công văn số 8585/BTC-TCT nâu trên để đảm bảo quyền lợi cho cơ sở kinh doanh theo quy định tại Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

Tổng cục Thuế thông báo để công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 119/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về vướng mắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.831
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78