Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 119/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Số hiệu: 119/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18959 CT/QLDNNN số 3 ngày 28/11/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội và công văn số 246/SM-KTTC ngày 15/12/2006 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Hà Nội về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết b - Điểm 1 - Mục IV - Phần B – Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính quy định: doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần, còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN nếu đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ về tài chính và tín dụng mà doanh nghiệp vẫn còn khó khăn không có khả năng thanh toán nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN thì được xem xét xóa nơ.

Trường hợp của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội có Chi nhánh đặt tại Hà Nội còn nợ thuế lợi tức và tiền phạt nộp chậm, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa từ năm 1998 nhưng các khoản nợ này chưa được đưa vào tổng số nợ phải trả khi xác định giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Để có cơ sở xem xét xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN cho Công ty, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xem xét tình hình cụ thể của Công ty, trường hợp xác định Công ty thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo quy định nêu trên thì hướng dẫn đơn vị lập đầy đủ thủ tục hồ sơ xóa nợ theo quy định tại Điểm 1.2 và Điểm 1.3 - Mục IV - Phần B – Thông tư số 32/2002/TT-BTC và hướng dẫn tại Công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính. Trường hợp có vướng mắc thì Cục thuế báo cáo Tổng cục xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP xuất nhập khẩu Nam Hà Nội;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 119/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126