Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1188TCT/DNNN về việc xử lý quyết toán năm 2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1188TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1188TCT/DNNN
V/v: Xử lý quyết toán năm 2004

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trả lời công văn số 2009/XD-TCKT ngày 7/12/2004 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam về việc quyết toán năm 2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ văn bản số 2333/VPCP ngày 12/5/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý lỗ và điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu và hướng dẫn bù lỗ kinh doanh xăng dầu năm 2004 tại văn bản số 12301/TC-TCDN ngày 27/10/2004 của Bộ Tài chính, việc lập quyết toán năm 2004 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện như sau:

1. Đối với kết quả hoạt động kinh doanh xăng, dầu:

1.1. Đối với kết quả hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu phát sinh trong cả năm 2004 và kết quả kinh doanh các mặt hàng xăng từ ngày 1/1/2004 đến hết ngày 19/6/2004 sau khi bù trừ với lãi tiền vay và chênh lệch tỷ giá thuộc kinh doanh xăng dầu (được phân bố tương ứng với doanh thu thuần bán trực tiếp), thực hiện điều tiết toàn bộ về Văn phòng Tổng công ty thông qua chiết khấu để tập trung một đầu mối tại Văn phòng Tổng công ty thực hiện lập hồ sơ xin cấp bù.

1.2. Đối với kết quả hoạt động kinh doanh các mặt hàng xăng kể từ ngày 20/6/2004 đến hết ngày 31/12/2004 sau khi bù trừ với lãi tiền gửi, lãi tiền vay và chênh lệch tỷ giá thuộc kinh doanh xăng dầu (được phân bổ tương ứng với doanh thu thuần bán trực tiếp):

- Đối với các công ty phát sinh lãi: Được để lại đơn vị và công ty thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế địa phương theo Luật định.

- Đối với các công ty phát sinh lỗ: Được chuyển về Văn phòng Tổng công ty thông qua chiết khấu để bù trừ với số lãi về hoạt động kinh doanh các mặt hàng xăng phát sinh tại Văn phòng Tổng công ty.

2. Các khoản lợi nhuận phát sinh từ các hoạt động khác ngoài kinh doanh xăng dầu như: Kinh doanh gas, vận tải, giữ hộ, ủy thác,… và lợi nhuận khác của các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương theo Luật định.

Đề nghị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2004 theo nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1188TCT/DNNN về việc xử lý quyết toán năm 2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.691
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52