Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1188/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 04/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1188/TC/TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1188 TC/TCT NGÀY 04 THẤNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC HOÀN THẾ GTGT ĐỐI VỚI PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 976/CP-KTTH ngày 29-10-2001 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 26-7-2001 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, quản lý nhập khẩu trong 6 tháng cuối năm 2001, Bộ Tài chính hướng dẫn việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các cơ sở kinh doanh nhập khẩu mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như sau:

- Cơ sở kinh doanh nộp thuế thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế có nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (kể cả trường hợp uỷ thác nhập khẩu), trong tháng đã nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu đối với mặt hàng này, nếu hàng hoá bán ra chậm, tồn kho lớn, cơ sở phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào lớn hơn số thuế giá trị gia tăng đầu ra thì cơ sở kinh doanh nhập khẩu được xét hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nhập khẩu và kinh doanh các mặt hàng khác, thì cơ sở kinh doanh được kê khai bù trừ giữa số thuế giá trị gia tăng đầu ra với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của các loại hàng hoá. Nếu trong tháng đã nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu của mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ lớn hơn 200 triệu đồng, thì được xét hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng khác vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

- Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Mục II, Phần D; Thẩm quyền và trình tự giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo các quy định tại Mục IV, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên). Cơ sở phải giải trình rõ lý do xin hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó nêu rõ thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ xin hoàn của toàn bộ hàng hoá kinh doanh trong tháng và doanh số mua (nhập khẩu), doanh số bán , tồn kho cuối kỳ, thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế giá trị gia tăng đã nộp ở khâu nhập khẩu của mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại công văn này áp dụng cho việc kê khai hoàn thuế từ tháng 1/2002.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để giải quyết.

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1188/TC/TCT ngày 04/02/2002 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.694

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!