Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11850/BTC-TCT về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11850/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế, còn địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp.

Đây là nội dung được hướng dẫn trong Công văn 11850/BTC-TCT do Bộ Tài Chính ban hành ngày 04/9/2012 nhằm thống nhất lại danh mục các xã có địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn để áp dụng chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một cách phù hợp.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2012, việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn để thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 9, khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ban hành ngày 22/09/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Do vậy, nếu xã nào thuộc danh mục các xã đặc biệt khó khăn quy định tại các Quyết định 164/2006/QĐ-TTg, Quyết định 113/2007/QĐ-TTg và Quyết định 69/2008/QĐ-TTg nhưng không thuộc danh mục quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì không thuộc diện được xét miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công văn có có hiệu lực ngày kể từ ngày ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11850/BTC-TCT
V/v thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các hộ gia đình cá nhân tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn II nhưng không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12:

+ Tại khoản 4 Điều 9 quy định về miễn thuế đối với: “4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

+ Tại khoản 2 Điều 10 quy định giảm 50% số thuế phải nộp đối với: “2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

Tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định: “1. Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 9 và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại khoản 1 Điều 12 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 quy định hiệu lực thi hành: “1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.”

Căn cứ các quy định trên, kể từ ngày 01/01/2012, việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 9 và khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Do vậy, nếu các xã thuộc danh mục các xã đặc biệt khó khăn quy định tại các Quyết định số  164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 và Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 19/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung thì không thuộc diện được xét miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 và Khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến tham gia của các địa phương và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
- Vụ NSNN;
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC(BTC);
- Vụ PC (TCT) (1b);
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11850/BTC-TCT về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.471
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41