Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1182/TCT-CS về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1182/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1182/TCT-CS
V/v Cấp phát biên lai thu tiền phạt.

 Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Trả lời công văn số 2385 CT-AC ngày 28/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

1/ Về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 15277/BTC-TCT ngày 12/11/2007 của Bộ Tài chính.

2/ Theo hướng dẫn tại điểm 4 công văn số 15277/BTC-TCT ngày 12/11/2007 của Bộ Tài chính thì:

- Liên 1 biên lai thu tiền phạt được lưu tại cơ quan trực tiếp thu phạt (đơn vị sử dụng biên lai) như: KBNN, cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền thu phạt trực tiếp và cơ quan được uỷ quyền thu phạt.

- Liên 4 biên lai thu tiền phạt được lưu tại cuống để quyết toán với cơ quan thuế đối với đơn vị nhận biên lai từ cơ quan thuế hoặc KBNN nơi giao dịch đối với đơn vị nhận biên lai từ KBNN để quyết toán với cơ quan thuế. Khi thực hiện quyết toán với cơ quan thuế là quyết toán về số lượng biên lai đã nhận, đã sử dụng, số còn tồn chuyển năm sau…còn liên 4 biên lai thu tiền phạt vẫn được lưu tại KBNN hoặc đơn vị trực tiếp thu tiền phạt.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1182/TCT-CS về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76