Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1179/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp

Số hiệu: 1179/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1179/TCT-TNCN
V/v: Qtoán, thoái trả thuế TNCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

 

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến đề nghị hướng dẫn về việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

Căn cứ công văn số 560/TCT-TNCN ngày 14/2/2006 về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005 thì việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp được thực hiện như sau:

1. Xử lý quyết toán thuế TNCN năm 2005:

Căn cứ tình hình thực tế, năm 2005 số lượng đại lý có số thuế khấu trừ 10% mà thu nhập chịu thuế trong năm dưới 60 triệu đồng lớn dẫn đến số lượng đối tượng nộp thuế phải thoái trả nhiều. Để đảm bảo việc thoái trả kịp thời, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc thoái trả thuế TNCN năm 2005 cho các đại lý có thu nhập từ hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

Các đại lý sẽ tập hợp chứng từ khấu trừ thuế, tổng hợp thu nhập từ hoa hồng đại lý và các Khoản thu nhập chịu thuế khác. Nếu tổng thu nhập dưới 60 triệu đồng thì lập Mẫu 08/TNTX và mẫu 15/TNTX ban hành tại Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính gửi về Tổ chức bán hàng đa cấp nơi đã thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập của đại lý. Cá nhân làm đại lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong kê khai số liệu.

Tổ chức bán hàng đa cấp tập hợp các tờ khai thuế và xác định các Khoản thu nhập đã chi trả, số thuế đã khấu trừ cho cá nhân, lập danh sách các cá nhân có số thuế thoái trả và chuyển về Cục thuế địa phương. Cục thuế căn cứ các số liệu mà Tổ chức đề nghị thoái trả làm quyết định thoái trả chung chuyển vào tài Khoản của Tổ chức. Tổ chức bán hàng đa cấp sẽ trả tiền thuế được hoàn lại cho từng đại lý.

2. Xử lý kê khai, quyết toán từ năm 2006: Tổng cục Thuế sẽ có công văn sau hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1179/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182