Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1172/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1172/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/TCT-CS
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 111/CT-TH-NV&DT ngày 03/2/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

+ Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau:

 “1. Giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đầu tư

……

c) Được giảm 20% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:

- Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

+ Tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“Điều 28. Điều chỉnh, bổ sung ưu đãi đầu tư

3. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện ưu đãi đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.”

+ Theo quy định tại điểm 34 Mục V Phần B Phụ lục A Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung ở địa bàn thuộc Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định này” thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

+ Theo quy định tại điểm 42 Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì tỉnh Bình Phước có các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các huyện Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Căn cứ quy định trên, thì dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư của Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tại phường Tân Phú thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (không được thực hiện trên địa bàn thuộc Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ) nên không thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP nêu trên. Đề nghị Cục Thuế có văn bản thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện điều chỉnh lại giấy phép đầu tư đã cấp theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được sửa đổi, cơ quan thuế thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1172/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66