Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1164/TCT-DNL hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1164/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1164/TCT-DNL
V/v hướng dẫn chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 384/VTQĐ-TC ngày 13/2/2012, công văn số 72/VTQĐ-TCKT ngày 09/01/2012 và công văn số 470/VTQĐ-TC ngày 21/2/2012 của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) về việc hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình nhận bàn giao nguyên trạng Công ty Thông tin viễn thông điện lực (sau đây gọi tắt là EVN Telecom), Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với các hợp đồng do EVN Telecom thuê vị trí từ ngày 6/12/2012 thực hiện bàn giao sang Viettel như sau:

Tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xác định thuế GTGT: “2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại điểm 1, mục IV phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định trên, đề nghị của Viettel về việc cho phép các tổ chức, cá nhân có hợp đồng EVN Telecom thuê vị trí đến hạn thanh toán đang thực hiện chuyển đổi pháp nhân sang Viettel chưa phải nộp thuế đối với các hợp đồng cho thuê vị trí từ 6/12/2011 đến 30/4/2012 là chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Vì vậy, căn cứ hợp đồng cung cấp dịch vụ, các đơn vị, cá nhân cho thuê vị trí từ ngày 6/12/2011 trở đi kê khai nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành. Viettel được kê khai khấu trừ thuế GTGT, hạch toán chi phí theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Viễn thông quân đội và các Cục Thuế tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Các Vụ: CS, KK, TNCN, PC - 1b (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1164/TCT-DNL hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125