Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1160/TCT-DNL năm 2017 khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1160/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 29/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1160/TCT-DNL
V/v: khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Qua rà soát việc kê khai thuế của một số doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, kỳ khai thuế tháng 01/2017, các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai tách riêng theo các chỉ tiêu xăng dầu nhập khẩu bán ra trong nước, xăng dầu sản xuất trong nước ứng với các tiểu mục theo quy định của Mục lục ngân sách. Tuy nhiên, số liệu về sản lượng, số thuế bảo vệ môi trường tại từng chỉ tiêu chưa đúng với tỷ lệ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 nêu trên.

Để đảm bảo công tác hạch toán nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu giữa ngân sách trung ương, ngân sách địa phương phù hợp với quy định, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức làm việc, hướng dẫn các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối trên địa bàn tính thuế, khai, nộp thuế bảo vệ môi trường như sau:

Trong kỳ tính thuế, trên cơ sở tổng sản lượng xăng, dầu bán ra trong nước thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, người nộp thuế xác định sản lượng xăng, dầu sản xuất bán ra trong nước, sản lượng xăng, dầu nhập khẩu bán ra trong nước theo tỷ lệ % quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính để kê khai vào các chỉ tiêu của tờ khai thuế bảo vệ môi trường trên phần mềm hỗ trợ kê khai của ngành thuế.

Ví dụ: Tháng 03/2017, Doanh nghiệp xăng dầu xác định tổng sản lượng xăng bán ra trong nước là 1.000.000 lít. Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 thì sản lượng xăng sản xuất, bán ra trong nước tháng 03/2017 là: 1.000.000 x 37,2%= 372.000 lít (doanh nghiệp khai vào mục “Thu từ xăng sản xuất trong nước” trên tờ khai thuế bảo vệ môi trường của phần mềm hỗ trợ kê khai); sản lượng xăng nhập khẩu, bán ra trong nước tháng 03/2017 là: 1.000.000 x 62,8%= 628.000 lít (doanh nghiệp khai vào mục “Thu từ xăng nhập khẩu để bán trong nước” trên tờ khai thuế bảo vệ môi trường của phần mềm hỗ trợ kê khai).

Đối với số thuế bảo vệ môi trường của kỳ tính thuế tháng 01, tháng 2/2017, doanh nghiệp xăng dầu đã khai, nộp Ngân sách nhà nước khác với hướng dẫn tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC , Cục thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định số liệu cần điều chỉnh, lập Giấy đề nghị điều chỉnh theo mẫu số C1-07/NS (quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện điều chỉnh số liệu phân chia ngân sách trung ương, ngân sách địa phương phù hợp với tỷ lệ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước TW (để phối hợp);
- Vụ: NSNN, PC-BTC;
- Vụ: DTTT, KK
- TCT;
- Lưu: VT, DNL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1160/TCT-DNL năm 2017 khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.708
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145