Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1150/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu vào khu thương mại Lao Bảo

Số hiệu: 1150/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1150/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp không có Tờ khai Hải quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Bình Dương 
 - Công ty TNHH bao bì SAHA DHARAWAT

 

Trả lời công văn số 276/CT-THDT ngày 13/01/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 16/CV-2006 ngày 20/02/2006 của Công ty TNHH Bao bì SAHA DHARAWAT về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu vào khu thương mại Lao Bảo; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1.4 Điểm 1 Mục A Thông tư số 16/2002/TT-BTC ngày 08/02/2002 và Thông tư số 74/2004/TT-BTC ngày 7/9/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tụch hải quan áp dụng tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo: “Hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào KKT-TMĐB Lao Bảo được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành”. Để được khấu trừ/ hoàn thuế đầu vào hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải có đủ thủ tục theo quy định tại Điểm d.1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Bao bì SAHA DHARAWAT bán lô hàng vỏ hộp lon nước tăng lực mang nhãn hiệu SUPER HORSE cho Công ty TNHH Chaicahareon Việt Thái hoạt động trong khu thương mại kinh tế Lao Bảo nếu có đầy đủ chứng từ chứng minh là thực tế hàng hóa đã xuất vào Khu kinh tế thương mại Lao Bảo và đã thanh toán tiền hàng qua ngân hàng thì được khấu trừ/ hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành. Đối với lô hàng Công ty không mở Tờ khai hàng xuất khẩu vào khu kinh tế thương mại Lao Bảo do không nắm kỹ thủ tục nhưng đã có Danh Mục số lượng hàng hóa thực xuất cho Công ty TNHH Chaicahareon Việt Thái được cơ quan Hải quan kiểm tra, xác nhận thực tế có hàng xuất và phù hợp với hóa đơn xuất hàng, phù hợp với việc thanh toán tiền hàng theo quy định thì Cục thuế giải quyết cho khấu trừ hoàn thuế. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai của mình.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế Bình tỉnh Dương, Công ty TNHH Bao bì SAHA DHARAWAT được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1150/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu vào khu thương mại Lao Bảo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209