Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1149/TCHQ-TXNK thực hiện cộng khoản phí THC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1149/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1149/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện cộng khoản phí THC

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM&VT Thái Tân
(Lô 29, BT3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 82/CV-TT/11 ngày 02/3/2011 của Quý công ty đề nghị hoàn lại khoản thuế đã nộp bổ sung do cộng phí THC vào trị giá tính thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính và Công văn số 3152/TCHQ-KTTT ngày 15/6/2010 của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 mục III phần I Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 thì: Thời điểm xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đối chiếu với trường hợp của Quý công ty, đối với các tờ khai đăng ký tại thời điểm có hiệu lực của Thông tư 40/2008/TT-BTC thì phí THC là khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Vụ CST (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1149/TCHQ-TXNK thực hiện cộng khoản phí THC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253