Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1141/TCT-HTQT về việc hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1141/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 30/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1141/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trả lời công văn số 531 CT/TT&HT ngày 13/3/2009 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Hiệp định thuế), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 3, Điều 11 (Lãi tiền cho vay) của Hiệp định thuế quy định: “Mặc dù đã có những quy định tại khoản 2, lãi tiền cho vay phát sinh tại một Nước ký kết và trả cho Chính phủ của Nước ký kết kia bao gồm cả các cơ quan chính quyền cơ sở và chính quyền địa phương tại Nước đó, trả cho Ngân hàng trung ương của Nước ký kết kia… sẽ được miễn thuế tại Nước ký kết thứ nhất”.

- Khoản 4b.(ii), Điều 11 (Lãi tiền cho vay) của Hiệp định thuế quy định một trong những “Ngân hàng Trung ương” của Hàn quốc là “Ngân hàng xuất – nhập khẩu Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc và cơ sở tài chính khác thực hiện các chức năng có tính chất Chính phủ như được quy định chi tiết và được thỏa thuận trong các công hàm trao đổi giữa các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước ký kết.

Theo quy định nêu trên, lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc chỉ được miễn thuế tại Việt Nam nếu Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc thực hiện các chức năng có tính chất Chính phủ như được quy định chi tiết và được thỏa thuận trong các công hàm trao đổi giữa các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước ký kết.

Hiện nay, Tổng cục Thuế Việt Nam và Tổng cục Thuế Hàn Quốc chưa có thỏa thuận song phương nào liên quan đến lãi tiền cho vay của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc theo Hiệp định thuế. Do đó, thu nhập từ lãi tiền cho vay Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc thu được sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Các Ban: PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, HTQT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Lê Hồng Hải  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1141/TCT-HTQT về việc hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.042
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77