Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1140/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản cố định vô hình

Số hiệu: 1140/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1140/TCT-DNNN
V/v: Xác định giá trị TSCĐ vô hình

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Xí nghiệp bê tông ly tâm và xây lắp điện Kon Tum

 

Trả lời công văn số 02/CV-XNBT ngày 15/02/2006 của Xí nghiệp Bê tông Ly tâm và Xây lắp Điện Kom Tum hỏi về việc xác định giá trị tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chính sách về tiền thuê đất hiện hành thì tiền thuê đất được phân bổ vào chi phí kinh doanh hàng năm, không ghi nhận là TSCĐ vô hình.

Đối với các khoản chi phí đền bù để chuyển nhượng lại đất của dân, chi phí san lấp mặt bằng,… để được nhận quyền thuê đất cũng không được xác định là TSCĐ vô hình mà Xí nghiệp được phân bổ vào chi phí kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Xí nghiệp Bê tông Ly tâm và Xây lắp Điện Kon Tum biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Kon Tum;
- Tạp chí thuế;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, DNNN 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1140/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản cố định vô hình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7