Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1137/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) máy thuỷ Cummis nhập khẩu từ Mỹ dùng để đóng mới tàu tuần tra cho Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng

Số hiệu: 1137/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1137/TCT-DNNN
V/v: Nộp thừa thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty công nghiệp tàu thuỷ Quảng Bình

 

Trả lời công văn số 182/CV-CT ngày 26/12/2005 của Công ty công nghiệp tàu thuỷ Quảng Bình về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) máy thuỷ Cummis nhập khẩu từ Mỹ dùng để đóng mới tàu tuần tra cho Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 19, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT và phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC thì: Tàu tuần tra nằm trong danh Mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) thì: Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT mà phải tính vào chi phí kinh doanh.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty công nghiệp tàu thuỷ Quảng Bình ký hợp đồng đóng mới tàu tuần tra cho Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng thì toàn bộ thuế GTGT đầu vào (bao gồm cả thuế GTGT của máy thuỷ Cummis nhập khẩu) của nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng và dịch vụ v.v… để đóng mới tàu Công ty không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ và hoàn thuế được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty công nghiệp tàu thuỷ Quảng Bình biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1137/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) máy thuỷ Cummis nhập khẩu từ Mỹ dùng để đóng mới tàu tuần tra cho Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182