Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1127/TCT-CS năm 2017 về chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1127/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/TCT-CS
V/v chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 4450/CT-THNVDT ngày 24/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 1; Khoản 3 Điều 1 Nghị đinh số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Tại điểm a, điểm d, Khoản 3; Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 15/2/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông quy định về chính sách khuyến khích đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

“Điều 4. Miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1. Miễn giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất khi giao đất cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa để xây dựng các công trình thuộc đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại khoản 1, Điều 1 quy định này như sau:

a) Giảm 50% tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với cơ sở xã hội hóa trên địa bàn các phường thuộc thị xã, thị trấn, các xã là trung tâm huyện và trên hiện trạng đất ở.”

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 15/2/2011 quy định về chính sách khuyến khích đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Vì vậy, việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với Dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được thực hiện theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa, nhưng không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/02/2008, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung đã cam kết thì không thuộc đối tượng được xem xét giải quyết ưu đãi tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về xã hội hóa.

Trường hợp nếu tổ chức, cá nhân không lựa chọn thực hiện ưu đãi theo quy định của pháp luật về xã hội hóa (Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ) mà thực hiện theo pháp luật về đầu tư (Dự án thuộc Danh mục ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đầu tư) thì thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, không được hưởng ưu đãi giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Nông căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ thực tế để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, QLCS - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1127/TCT-CS năm 2017 về chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.191
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155