Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1125/TCHQ-KTTT về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1125/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1125/TCHQ-KTTT
V/v Bù trừ tiền thuế NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng
(6 Lê Lợi, TP Đà Nẵng)
- Cục Hải quan TP Đà Nẵng
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 96/KH-ĐN ngày 11/03/2005 của Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng (COTIMEX DANANG) về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ tiền thuế được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về nộp thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng cho tờ khai số 143/NKKD/KVII ngày 07/03/2005; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra quyết định hoàn thuế số 344/QĐ-HQSB-KTT ngày 6/4/2004 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để xác định chính xác số thuế nhập khẩu được hoàn; căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/203 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng (lưu ý yếu số thuế còn lại được hoàn lớn hơn số thuế Công ty đề nghị chuyển đi khấu trừ thì chỉ xác nhận số thuế để chuyển đi khấu trừ đúng bằng số đề nghị).

Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào số nợ thuế nhập khẩu tương ứng với số thuế được hoàn, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu VP, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1125/TCHQ-KTTT về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.817
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156